Сушене на дървесина

Игри

Информация за страница Сушене на дървесина

   Нивото на влажност на дървесината е много важен аспект, който на всяка цена е необходимо да се вземе под внимание. Само по този начин навреме ще се избегнат неприятните последици върху материала, който няма да може да бъде използван пълноценно и съгласно предназначението си. Всъщност влагата на дървесината е пряко свързана с нивото на влажност на атмосферата. Тази така наречена зависимост винаги стои в основата на състоянието на продукта, който може с течение на времето коренно да променя облика си. Ето защо ако атмосферата е основният причинител за появата на влага в дървесината, трябва да се пристъпи към атмосферно сушене на дървесината. Това е може би най-разпространеният вид сушене, а освен него в практиката са известни още поне два метода. Всеки един от тях се използва в зависимост от конкретната ситуация, но при всички положения се налага прецизна работа. Само тогава дървесината ще е в отлично за работа състояние, а не негодна поради недовършена работа и нанесени трайни щети.

    При камерно сушене на дървесина се изискват преди всичко специално затворени помещения, в които има всички необходими условия за работа. Това е фактор с огромно значение, тъй като прилагането на метода на открито пространство не води до нищо добро за продукта. Нещо повече, практически няма начин да се стигне до появата на желаните резултати. Във въпросните затворени помещения се използват и специални сушителни агенти, които проникват в дървесината и се заемат с изсушаването. Освен него, е популярно и химическото сушене, а то е до голяма степен добре познато на широката общественост или поне на тези, които а любителско и професионално ниво се занимават с дърводелство. Всъщност в случая става дума за това, че се използват препарати и химикали. Те не са в никакъв случай от вредните продукти, които ежедневно биват изхвърляни във водите навсякъде по света. Вместо това се имат предвид единствено такива препарати, които не се разтварят във вода. До голяма степен този метод прилича на обезпаразитяване на дървесината, при което е възможно да се прибегне до употребата на четчица или пръскалка. Това дава възможност за качествено пречистване и сушене на продукта преди той да влезе в употреба.

    Сушене на дървесина е пряко и неразривно свързано с влажността, ето защо двете неща вървят ръка за ръка. Тъй като наслагването на влага е неизбежен процес, просто трябва да се пристъпи към нейното отстраняване. За целта се наблюдава състоянието, в което се намира дървесината. Понякога тя приема, а в други случаи отдава влагата. Възможно е с течение на времето да се появят и сериозни признаци и дефекти, които за щастие навреме биха могли да се отстранят. Типични примери в това отношение са оцветяването и колабирането на дървесината, но всъщност има много причини, за да се стигне до подобно нещо. На първо място всяка дървесина има отделни свойства и характеристики, които е склонна да проявява и така да променя състоянието си. Но не бива да забравяме, че често пъти неправилното изсушаване стои в основата на всички проблеми и неприятности, които можем да имаме с дървесината при изграждането на различни съоръжения.

               

Етикети:   Беседки , Дървени конструкции , Навеси
eXTReMe Tracker